KONKURS FOTOGRAFICZNY

konkurs fotograficzny

1. Przyślij zdjęcie Twojego śpiącego psa na adres codlapsa@gmail.com

2. Określ w zgłoszeniu czy chcesz grać o materac dla większego psa czy o legowisko z futrem dla mniejszego. Zdjęcia będą oceniane w dwóch kategoriach.

3. W konkursie biorą udział tylko zgłoszenia nadesłane w dniach 25.06 do 2.07.2014 i zgodne z wymogami regulaminu.

REGULAMIN KONKURSU

„Pieskie sny, czyli pokaż jak sypia twój pies”

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs fotograficzny pod nazwą „Pieskie sny”. Przedmiotem Konkursu jest wybór najlepszego zdjęcia przedstawiającego temat Konkursu „Pieskie sny, czyli jak sypia twój pies”.
§ 2
Organizatorem konkursu i fundatorem nagród jest ALTNAP S.C. właściciel sklep.codlapsa.pl, zwany dalej „Organizatorem”

§ 3
Konkurs jest organizowany przez Organizatora na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla użytkowników Facebooka, którzy są fanami codlapsa na Facebooku: https://www.facebook.com/codlapsa

§ 4
Konkurs trwa od 25.06 do 8.07 i ma trzy etapy:
I etap – zbieranie prac od 25.06 do 2.07
II etap – głosowanie na prace od 3.06 do 7.07
III etap – wyłonienie finalistów spośród sześciu zdjęć, które zdobyły największą ilość głosów (like) na Facebooku od 7 do 8.07

8-10.07 ogłoszenie zwycięzców wybranych przez „Co dla psa?”

II. UCZESTNICY KONKURSU

§ 1
Konkurs skierowany jest do właścicieli i miłośników psów, którzy polubili stronę https://www.facebook.com/codlapsa.

§ 2
Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez wyłonionych laureatów Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

III. ZASADY I PRZEBIEG KONKURSU

§ 1
Zadanie konkursowe: prześlij fotografię (codlapsa@gmail.com) przedstawiającą twojego psa podczas snu i określ w zgłoszeniu o którą nagrodę chcesz walczyć:

- dla mniejszego (legowisko owalne z futrem)
- dla większego (materac z kodury)

W specjalnie utworzonym albumie na fanpage „Co dla psa?” opublikowane zostaną wszystkie prace, które zakwalifikowały się do konkursu. Do 7.07 użytkownicy Facebooka będą mogli głosować na wybraną pracę za pomocą przycisku „Lubię to” pod pracą w albumie konkursowym. Fani wyłonią trzech finalistów w każdej z kategorii. Spośród nich przedstawiciele „Co dla psa?” wybiorą zwycięzcę każdej kategorii.

§ 2
Jedna osoba może zgłosić jedną pracę konkursową. Zgłaszać można jedynie zdjęcia, których się jest autorem.

§ 3
W Konkursie udział biorą jedynie prace przesłane na adres codlapsa@gmail.com w dniach 25.06 do 2.07 wraz z informacją w której kategorii ma się znaleźć zdjęcie. Fotografia konkursowa musi mieć wymiany minimum 800 px (dłuższy bok).

§ 4
W Konkursie mogą brać udział mogą wszystkie osoby, które polubiły fanpage „Co dla psa?”.

§ 5
Każda z głosujących osób może oddać tylko jeden głos na wybrane zdjęcie, w przypadku naruszenia tej zasady i prób wielokrotnego oddania głosu na tą samą fotografię, Organizator ma prawo zdyskwalifikować dane zdjecie z konkursu.

§ 6
Prezentowane w pracach konkursowych treści nie mogą przedstawiać ani propagować zachowań zabronionych przez prawo, nieobyczajnych lub godzących w zasady dobrego wychowania, kultury osobistej, etyki czy religii. Organizator ma prawo każde zdjęcie naruszające niniejszy zapis zdyskwalifikować z udziału w konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia zdjęć co do których zachodzi podejrzenie niespełnienia regulaminu, a także zdjęć co do których autorstwa są wątpliwości.

§ 7
Organizator zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń odszkodowawczych od twórców, którzy wykorzystają wizerunek firmy w sposób niezgodny i nieprzewidziany celami niniejszego regulaminu.

§ 8

Przesyłając pracę wyrażasz zgodę na publikowanie jej na stronie „Co dla psa?” oraz w na profilach „Co dla psa?” w serwisach społecznościowych.

§ 9
Zgłoszenie prac na konkurs uważane będzie za uznanie warunków regulaminu, wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883) oraz zgodę na wykorzystanie zdjęć na stronie www.codlapsa.pl

IV. NAGRODY

§ 1
Nagrodzimy dwie prace, po jednej w każdej kategorii:

1. Dla mniejszego: (legowisko owalne z futrem, szare, 75 x 55 cm)
2. Dla większego: (materac z kodury 65 x 105 cm)

Przyznana będzie także specjalna nagroda – niespodzianka, dla autora spoza finalistów wybranego przez przedstawicieli „Co dla psa?”.

§ 2
Wszystkie nagrody zostaną przygotowane przez „Co dla psa?” i przekazane laureatom konkursu przez Organizatora bez możliwości ich wymiany.

V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 1
Uczestnik oświadcza, że przysługują mu autorskie prawa osobiste i majątkowe do wszystkich zgłoszonych do Konkursu zdjęć i prawa te nie są obciążone prawami osób trzecich oraz jest uprawniony do rozporządzania nimi.

§ 2
Uczestnik oraz osoby w nim występujące oświadczają niniejszej, że są właścicielem lub występują w imieniu i za zgodą właściciela praw autorskich nadesłanego tytułu i wszelkie wynikłe z tego tytułu roszczenia przejmują na siebie, zwalniając z odpowiedzialności prawnej organizatorów konkursu.

§ 3
Organizator nie ponosi kosztów związanych z dostarczeniem prac konkursowych przez uczestników Konkursu.

§ 4
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne powstałe w trakcie przesyłania materiałów konkursowych.

§ 5
Organizator ponosi koszty przesyłki nagród przyznanych w Konkursie.

§ 6
W przypadku naruszenia Regulaminu bądź podejrzeń oszustwa, osoby odpowiedzialne powołane przez Organizatora mogą wykluczyć Uczestnika na każdym etapie Konkursu.

§ 7
W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 8
Zgłoszenie zdjęć do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją warunków zapisanych w niniejszym Regulaminie.

Polityka prywatności

Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Organizator. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez wyłonionych laureatów Konkursu będą przetwarzane w celu realizacji Konkursu. Dane osobowe mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi laureatom otrzymanie nagród.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Scroll to top