W razie zagrożenia zdrowia lub życia zwierzęcia zdolność zachowania zimnej krwi oraz elementarna wiedza medyczna […]